Vil ha mange fløyteelever

Ragnhild Hansen (45), opprinnelig fra Styrkesnes, er Sørfolds nye kulturskoleleder. Hennes hovedinstrument er fløyte, og hun håper det melder seg mange elever til det nye skoleåret.

Ragnhild Hansen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

FLØYTESPILLENDE REKTOR. Ragnhild Hansen gleder seg til å starte opp i jobben som kulturskoleleder i august.

Mye blir nytt

Ragnhild er utdannet fra musikkkonservatoriet i Rogaland og Musikhögskolan i Malmö.  Hun underviser i dag i kulturskolen i Bodø og på musikklinjen på videregående skole, og synger i Ensemble Ylajali. Men helgene tilbringes stort sett i Kobbvatn, der hennes mann er hjemmehørende. Nå har hun tatt enda et skritt nærmere hjemkommunen ved å få jobb her. 

-   Det blir mye nytt å sette seg inn i. Men jeg gleder meg til å starte opp, og håper jeg kan tilføre noe til  kulturskolen i Sørfold som ikke finnes der fra før, sier hun.

50% av jobben består av undervisning, og Ragnhild håper det melder seg noen som vil lære å spille fløyte.

Synger med eldre

I Bodø er hun involvert i et prosjekt der man synger og danser med eldre på institusjon. –  Jeg har med meg Andrej Stepanov på trekkspill. Vi synger sanger de eldre kjenner fra sine unge dager, og selv om noen av dem ikke husker hvem vi er eller at vi har vært der før, får de en god følelsesmessig opplevelse. Det hender også at vi danser med dem. Vi ser at de har mye glede av dette, og det har vi også. Jeg har lyst til å få til et lignende opplegg i Sørfold, sier hun.

Startet på Styrkesnes

Ragnhilds aller første møte med fløytespill skjedde på Hestvik skole på begynnelsen av 1970-tallet.  – Anne-Mari Skogvoll (tidligere rektor for den nå nedlaget Hestvik skole) var min første fløytelærer. Og både John Kristian Karlsen, Barbro Laxaa og jeg spilte fløyte, men det var bare jeg som holdt ut, ler hun

Kreativ årgang

Og a propos dette: Det må være noe spesielt med foldværinger som er født i 1965. For alle de tre nevnte er født samme år, og alle tre har valgt en kunstnerisk karriere: Barbro Laxaa er skuespiller og John Kristian Karlsen er sanger. 

Og ikke nok med det. Lisa Ljønes  fra Røsvik er pianist og Dag Egil Nansmork fra Megården spiller trompet. Disse to er også født i 1965.

Kreativ bygd

Det er også oppsiktsvekkende at såpass mange som satser kunstnerisk er fra Styrkesnes. Barbro og John Kristian er nevnt, og Ragnhilds bror Edgar er organist.  Og i Bodø sitter en kreativ mann ved navn Øyvind Skogvoll som også er kunstner på sitt fagfelt design og reklame, også han fra Styrkesnes.

Vi  spør Ragnhild om hun har en god forklaring på noe av dette.

-  Noe ligger nok i genene. Det har alltid vært mange musikkfamilier i Sørfold, sier hun.

Se egen sak om kulturskolen og påmelding til neste skoleår. Søknadsfristen er 1. juni.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015