Velkommen til nytt kulturskoleår

Vi minner om fristen for å søke om ny eller endret plass i kulturskolen, som er 1. mai. Samme frist gjelder for utmelding, og dette må gjøres skriftlig.

Elias Bjørknes

Elias Bjørknes har gått i kulturskolen i mange år. Her er han på årets Ungdommens Kulturmønstring. Elias er også nominert til årets drømmestipend. Foto: Vilde Sofie Nohr.

Kulturskolen bruker elektronisk søknadsskjema:

Søknad om kulturskoleplass

NB! Det er kun de som søker om ny eller endret plass i kulturskolen som skal sende inn skjemaet. Hvis ditt barn f. eks. går på piano i år og ønsker å fortsette med dette, trenger dere ikke å foreta dere noe som helst. Plassen gjelder til den sies opp skriftlig.

Samme frist for utmelding

For de som ønsker å si opp sin plass i kulturskolen fra neste skoleår, gjelder samme frist, altså 1. mai. Utmelding skjer skriftlig, enten med vanlig brev til Kulturskolen i Sørfold, Rådhuset, 8226 Straumen, eller på e-post til kulturskoleleder Ragnhild Hansen:

rhh@sorfold.kommune.no.

Mange tilbud

I skoleåret 2014/ 2015 gis det undervisning på følgende instrumenter/fag:

 • Fløyte
 • Kreativt verksted
 • Gitar og bassgitar
 • Band
 • Sang
 • Piano/keyboard
 • Kirkeorgel
 • Trommer
 • Messinginstrumenter
 • Dans

For 2014 gjelder følgende satser:  (Skoleåret  er på 34 uker a 25 minutter):

 • Enkelttimer instrumenter/sang: Vårhalvåret: kr. 963, høsthalvåret kr. 834.
  Det gis 50% moderasjon for søsken.
 • Dans, band eller kreativt verksted: Vårhalvåret kr. 486, høsthalvåret kr. 420.
  Det gis ikke moderasjon for gruppeundervisning.
 • Voksne: Vårhalvåret kr. 1.302, høsthalvåret kr. 1.232.

Nedre aldersgrense: Instrumenter/sang: Fra 3. klasse
Dans: Fra 2. klasse.

Ønsker du nærmere informasjon om tilbudet i kulturskolen? Kulturskoleleder Ragnhild Hansen kan treffes på telefon 75 68 51 82/416 17 970 eller e-post rhh@sorfold.kommune.no

Sist oppdatert den 09. september 2015