Vellykket eldrefest

På den internasjonale eldredagen 1. oktober inviterte fire foreninger, seniorrådet og kommunen till fest for eldre fra hele kommunen. Arrangementet ble meget vellykket, og seniorrådet retter en varm takk til alle som bidro.

Eldrefest på Rådhuset

De frammøtte koste seg med dans og underholdning, god mat og en hyggelig prat. Festen var lagt til Rådhussalen på Straumen. Samtlige foto: Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen.

Godt oppmøte

Leder i seniorrådet Jan Arne Johansen forteller at festen samlet bortimot 70 deltakere.

–  Hvis vi regner med de som var i komitéen i tillegg, var vi nærmere 90 til sammen, og det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med, sier han.

Leder i seniorrådet Jan Arne Johansen

Leder i seniorrådet Jan Arne Johansen ønsket velkommen.

Mange som må takkes

Han ønsker nå å takke alle som gjorde arrangmentet mulig og bidro til at alle hygget seg.

–  Vi vil takke Eldres Venner, Tørfjord Sanitetsforening, Lions Sørfold og Sørfold Helsesportslag. I tillegg takker vi velvillige enkeltpersoner som stilte opp som sjåfører eller hjalp til med andre ting.

Buviks med Randi Lundli

Buviks med Randi Lundli sto for musikken, og dette var svært populært

Skyss er viktig

Når man skal samle folk fra hele den langstrakte kommunen vår, og særlig eldre, er skyss en viktig faktor. Her var folk fra de fleste bygdene, og kommunens aktivitetsbuss kjørte fra nordsida.  Medlemmer av Lions og andre stilte i tillegg med biler, sier han.

Mange til stede på eldrefest

Ordfører Lars Evjenth (til venstre i bildet) var også til stede, og sa noen ord i anledning den internasjonale eldredagen.

Det er flere som skal takkes.

Bør bli fast tradisjon

–  Vi møtte også stor velvilje når det gjaldt gevinster. Både næringslivet og privatpersoner stilte opp, sier en fornøyd leder i seniorrådet.

Han tror og håper det vil bli en fast tradisjon med fest på den internasjonale eldredagen.

–  Folk hygget seg og var glad for dette initiativet, og vi vil prøve å videreføre arrangementet som en fast tradisjon, sier Jan Arne Johansen.

Eldrefest på Rådhuset

Eldrefest på Rådhuset

Eldrefest på Rådhuset

Sist oppdatert den 09. september 2015