Vellykket ferieklubb

45 barn i alderen 9-12 år deltok på årets ferieklubb. Denne ble gjennomført fra 23. juni til 4. juli, og her kan du se bilder fra turer og aktiviteter.

Sindre Sandvin instruerer skating

Skating var et nytt og populært tilbud i ferieklubben. Her gir instruktør Sindre Sandvin fra Rull Nord i Bodø veiledning i riktig teknikk.

Økning i antall deltakere

Kulturkontoret og aktivitetsledere har evaluert årets ferieklubb. Denne er et tilbud til barn som går ut av 4.- 7. klasse, og er hvert år lagt til de to første ukene av skolens sommerferie.

På skattejakt i Seljeåsen

Skattejakt i Seljeåsen var en nyskapning i fjor, som ble videreført i år. Her er deltakerne inne i gapahuken ovenfor klubbhuset i Seljeåsen.

I fjor hadde ferieklubben 41 deltakere, mot 45 i år.  Straumen og Røsvik skoler var godt representert, mens det kun var 1 deltaker fra Leirfjorden skole og det samme fra Mørsvik oppvekstsenter.

Badminton ved Valvatnet

Ferieklubben inneholdt to overnattingsturer, som var lagt til Valvatnet og Gjerdalen. Dette er fra Valvatnet, der de unge aktiviserte seg med blant annet badminton og kanopadling (bildet under).

Kanopadling på Valvatnet

Informasjon via skolene

Ferieklubben markedsføres hovedsakelig via skolene. I år var Steinar Strand fra kulturkontoret på klassebesøk på Straumen skole for å informere om tilbudet, mens lærerne delte ut program og info til elevene på de andre skolene.

I tillegg ble det informert på kommunens hjemmeside. Der lå også påmeldingsskjemaet.

Ridning på Elverhøy gård

Ridning er alltid populært, og dette foregikk ved Elverhøy gård i Valnesfjord. Stell av hesten hører også med (bildet under).

Deltakerne lærer å stelle hesten

Rutinene omkring påmelding fungerte stort sett bra, bortsett fra i et par tilfeller der skjemaet ble sendt inn uten at det kom fram til mottaksapparatet. Fram mot neste år vil kulturkontoret arbeide for å kvalitetssikre dette.

Programmet for ferieklubben inneholdt både tradisjonelle og nye aktiviteter.

Bueskyting var et nytt tilbud i ferieklubben

Bueskyting var en av nyhetene på programmet for årets ferieklub, og Sørfold Bueklubb stilte med instruktør.

Steinar Strand sier at alle instruktører og samarbeidspartnere gjorde en flott jobb.

Skating på helikopterplassen ved Rådhuset

Skatingen var lagt til helikopterplassen ved Rådhuset.

–  På forhånd var vi spent på hvordan dette med skating ville fungere. Vi mangler skatemiljø i Sørfold, og bare noen få hadde prøvd skating på forhånd. Men alt gikk bra, og Rull Nord sommerkurs kunne presentere et fantastisk opplegg.  I tillegg var været strålende, slik at alt kunne foregå ute.

Opplegget bør absolutt videreføres neste år, sier både han og alle de fornøyde deltakerne.

Skating

Luftige svev hører med når man skater.

Skryter av lederen

Innleid leder for årets ferieklubb var 18-årige Victoria Pettersen.  Hun var med på alt fra begynnelse til avslutning, og Strand har bare godord å si om hennes innsats.

Victoria Pettersen var leder for årets ferieklubb

Victoria Pettersen var leder for årets ferieklubb. I Valvatnet var det masse fisk å få, som Victoria her griller.

–  En svært dyktig leder. Hun er veldig flink med ungene, og holdt orden på alt som hadde med logistikk og organisering å gjøre. Victoria finner løsninger, og er ansvarsfull og kreativ, sier Strand.

Den første uka fikk kulturkontoret også låne kommunens lærling i barne – og ungdomsarbeiderfaget, slik at man kunne stille med to dyktige ledere.  

På kjøkkenet i Kjelvika

Ved husmannsplassen Kjelvik hadde Nordlandsmuseet laget et fint opplegg, med omvisning i husene og felleslunsj i fjæra. Her er to av guttene inne på kjøkkenet.

Eirik Kristoffersen forteller om Kjelvikfolket

Eirik Kristoffersen er konservatorvikar ved Nordlandmuseet Sørfold. Han fortalte om livet på husmannnsplassen, her på et av soverommene på loftet.

Ingen egenandel

For første gang var ferieklubben gratis for deltakerne.

–  Inntektene fra tidligere år var uansett beskjedne, og det ble en del styr med vekslepenger og innkreving.

Men den viktigste grunnen til at vi år sløyfet egenbetalingen, er at ferieklubben skal være for alle, uten at foresattes økonomi skal hindre deltakelse, sier idrettsleder Steinar Strand, som vil takke alle som bidro til gjennomføringen av årets ferieklubb:

Røsvik skytterlag, Sørfold Bueklubb, Nordlandmuseet, Stall Elverhøy, Rull Nord Bodø, foresatte som stilte opp som sjåfører og gode hjelpere, vaktmestre, innleide ledere og bussjåfør.

Gode naturopplevelser

Ferieklubben handler om å gi ungene gode naturopplevelser.

Sist oppdatert den 09. september 2015