Vellykket Lego League

– Som prosjektleder er jeg stolt av det vi fikk til i Sørfoldhallen under First Lego League, og vil takke alle som bidro, sier Lisbeth Bernhardsen på vegne av arrangementskomitéen og Sørfold kommune.

Yrende liv under First Lego League i Sørfoldhallen

Det var yrende liv og stor stemning hele dagen under First Lego League i Sørfoldhallen 9. november.

Stort arrangørapparat

Det er et stort apparat og mange brikker som må være på plass for å få et så stort arrangement i havn, og prosjektleder Lisbeth Bernhardsen kan konstatere at alt gikk etter planen.

Nå ønsker hun å takke alle som bidro til suksessen.

Mange ungdommer i arbeid

–  Stor takk til alle som var med å rigge til før arrangementet, holde orden og rydde etter på. Takk til alle dommerne og resten av prosjektgruppa som sørget for at alt gikk i henhold programmet.  

En spesiell takk til alle ungdommene som hadde ansvar for fotografering, musikk, vakter, rydding av baner, servering og forefallende arbeid.

10. klasse ved Straumen skole hadde kafé

10. klasse ved Straumen skole hadde kafé hele dagen.

Takker også sponsorene

Og ikke minst: Takk til alle våre sponsorer. Uten deres bidrag hadde det ikke vært mulig å gjennomføre arrangementet, sier Lisbeth Bernhardsen.

Lag fra Røsvik skole deltok

Også rektor ved Røsvik skole Trude Gleinsvåg sitter igjen med mange gode opplevelser etter helga. Samtlige elever ved skolen var involvert i turneringen, og mellomtrinnets lag Røsvik-klossan fikk en fin 4. plass i robotkjøringen.

Røsvik-klossan under innmarsjen

Røsvik-klossan under innmarsjen.

Målrettet arbeid

–  Ved Røsvik skole har vi jobbet målrettet med FLL i høst, og vi ser at dette er en undervisningsform som egner seg godt for tilpasset opplæring.  Undervisninga har vært både teoretisk og praktisk, og ikke minst variert! 

Samarbeid mellom ulike mennesketyper

–  Et godt resultat i FLL er avhengig av samarbeid mellom ulike mennesketyper med ulike kvaliteter.   Her har vi teknologen, programmereren, forskeren, utrederen, entertaineren, kunstneren, teoretikeren og prosjektlederen.   FLL-prosjektet har vært en del av skolehverdagen, ikke et tillegg til. 

Læring for arbeidslivet

Under prosjektperioden har lagene våre møtt mange av de arbeidsbetingelser man er underlagt i det virkelige arbeidslivet, for eksempel: de hadde ikke nok ressurser, de visste ikke hva konkurrentene gjorde.

De måtte finne opp/designe/utvikle og lage prototyp, redesigne og bygge på nytt, de måtte skaffe sponsorer, de måtte vises i markedet, de måtte jobbe under press, og de måtte forholde seg til tidsfrister.

Samhold og stolthet

I tillegg til alt faglig utbytte, ser vi også at å jobbe slik er bra for samholdet elevene imellom. Hele skolen har jobbet mot samme mål, og vi har samarbeidet samtidig som vi har vært konkurrenter.

 Vi hadde en fantastisk dag i hallen på lørdag, og selv om vi kom hjem uten pokal, så har vi fått så mye, mye mer igjen i form av økt kunnskap og interesse for realfag, opplevelser, samhold og stolthet, sier Trude Gleinsvåg.

Se flere bilder og mer om Røsvik skoles FLL-satsing på deres hjemmeside:

Røsvik skole

Fra First Lego League i Sørfoldhallen

Sist oppdatert den 09. september 2015