Vikar på museet

Eirik Kristoffersen har nylig startet som vikar ved Nordlandsmuseet Sørfold. Allerede 15. oktober er han klar til å vise gamle bilder på Bakeriet.

Eirik Kristoffersen

Konservatorvikar Eirik Kristoffersen med et bilde av Lyder Kvantoland som viser et møte i kvinneforeningen på Kvantoland.

Velutdannet vikar

Eirik Kristoffersen (32) er fra Tverlandet og har mastergrad i kulturhistorie og museologi. Han har de siste årene bodd i Oslo, der han blant annet har vært konsulent ved Riksarkivet og guide ved Akershus festning.

Nå er han i Sørfold, der han det neste året skal være konservator ved Nordlandsmuseet Sørfold mens Ida Beate Otterlei har permisjon.

Stepper inn på Bakeriet

Kristoffersen hadde sin første arbeidsdag i Sørfold 30. september, og sa straks ja til å steppe inn da det oppsatte tirsdagsprogrammet på aktivitetshuset Bakeriet 15. oktober måtte utgå.

Til Bakeriet kommer han med gamle bilder av Lyder Kvantoland.  Og som vanlig når museet viser bilder, oppfordres tilhørerne til å hjelpe til med navnsetting av personer på bildene.

Dette skjer tirsdag 15. oktober kl. 11.30 på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen.  Lions er ansvarlig for kaffe og vafler, og kommunens aktivitetsbuss tilbyr skyss til eldre.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015