Vikarlege i stedet for turnuskandidat

Legekontoret var tildelt turnuskandidat fra 1. mars, men vedkommende takket nei. Fram til neste turnuskandidat tiltrer 1. september vil det i noen grad bli brukt korttidsvikarer, og helsesjef Jarand Gjestland beklager at pasientene må forholde seg til flere nye leger.

Legekontoret ligger på Rådhuset

Trakk seg like før tiltredelse

–  Ti dager før avtalt startdato fikk vi beskjed om at tildelt turnuskandidat ikke ville tiltre stillingen. På kort tid måtte vi endre arbeidsplanene og gjøre prioriteringer. Nå har vi fått rekruttert korttidsvikar som tiltrer 10. april, sier helsesjef Jarand Gjestland.

Akseptabel kapasitet

–  Dette betyr at vi får akseptabel kapasitet til pasientbehandling, tilsynsfunksjoner samt skole og helsestasjon.  Ulempen er selvsagt at folk må forholde seg til en ny lege. 

Det kan nemlig bli flere korttidsvikarer fram til 1. september. Men fra da av har vi fått bekreftet at vi får ny turnuskandidat.

Forhåpentlig et midlertidig problem

–   De faste legene har lagt om arbeidsplanene for å øke sin kapasitet og dermed redusere problemet så mye som mulig.

Men vi har forståelse for at både pasienter og samarbeidspartnere kan oppleve det som frustrerende å måtte forholde seg til flere nye leger i løpet av våren og sommeren, men dette er forhåpentlig lettere å akseptere når man kjenner bakgrunnen, sier Gjestland, som håper og tror dette blir et midlertidig problem.

Sist oppdatert den 09. september 2015