Vil dele ut Anti-Jantepris

Mental Helse Sørfold ønsker å hedre mennesker som oppmuntrer og viser omtanke for andre. Derfor har de opprettet en Anti-Jantepris, og de ber om kandidater til denne innen 1. oktober.

Janteloven kastes i søpla

Janteloven uttrykker negative holdninger. Det beste man kan gjøre med slike «leveregler» er å kvitte seg med dem.

Søker lokal jantebekjemper

–  For mange gir møtet med jantelovens holdninger konsekvenser som reduserer deres livskvalitet, sier Leif G. Strømdal, leder i Mental Helse Sørfold.

Nå vil laget bidra til å bekjempe holdninger som mennesker bruker til å holde seg selv og hverandre nede.

–  Vi ønsker å markere en lokal jantebekjemper i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Se hverandre – gjør en forskjell». Da synes vi det passer godt å dele ut en Anti-Jantepris, sier Strømdal.

Ber om forslag

Han ber nå om kandidater til prisen, det vil si mennesker som:

 • Oppmuntrer andre
 • Uttrykker anerkjennelse og tro på andres muligheter
 • Viser omtanke og respekt for andres annerledeshet.

Anti-Janteloven

Som en positiv motvekt mot Janteloven, vil laget også slå et slag for Anti-Janteloven:

 1. Du er enestående.
 2. Du er mer verdt enn noen kan måle.
 3. Du kan noe som er spesielt for deg.
 4. Du har noe å gi andre.
 5. Du har gjort noe du kan være stolt av.
 6. Du har store ubrukte ressurser.
 7. Du duger til noe.
 8. Du kan godta andre.
 9. Du har evner til å forstå og lære av andre.
 10. Det er noen som er glad i deg.

Skriftlig og begrunnet

Kandidater til Anti-Janteprisen sendes Mental Helse Sørfold, Strømdal, 8226 Straumen eller på e-post til sorfold@mentalhelse.no innen 1. oktober.

Forslag må være skriftlige, og må inneholde noen ord om hvorfor denne kandidaten bør få prisen. Kontaktinformasjon til kandidat og forslagsstiller må oppgis, og hvis en forening kommer med forslag, må man oppgi kontaktperson for denne.

Det understrekes at det er kun personer og ikke organsisasjoner som kan få prisen.

Light mental

Prisutdelingen vil foregå i Rådhussalen torsdag 17. oktober kl. 18.00. Da inviterer Mental Helse Sørfold til kulturkveld med generasjonsblandet deltakelse og senkede skuldre, i samarbeid med Sørfold Menighet og Sørfold kommune.

Arrangementet er et ledd i markering av Verdensdagen for psykisk helse, og har tittelen «Light mental».

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015