Vil markere jubileum

Røsvik skole ønsker å delta i 250-årsjubileet for Rørstad kirke neste år, og planlegger et prosjekt med fokus på kulturminner, botanikk og kystkultur.

Rørstad kirke, foto Sørfold kommune
Jubilerer. Den vakre kirken på Rørstad runder 250 år i 2011, og dette vil bli markert neste sommer.
Kjennskap til egen kommune
Røsvik skole har utarbeidet en prosjektskisse der de søker om midler fra Den kulturelle skolesekken. De håper også at de andre skolene i Sørfold vil delta.  
 - I Sørfold er det ønskelig at alle elevene skal ha kjennskap til og ha vært på Rørstad i løpet av sin skoletid. I den kommunale DKS- planen står det blant annet at elevene i Sørfold skal ha kjennskap til kystkulturen i kommunen, kirkene og Salten veteranbåtlag. Det er viktig med kjennskap til egen kommune og dens historie.
 
Rørstad ligger geografisk sett vanskelig tilgjengelig. Derfor ser vi muligheten til å få fraktet så mange elever som mulig ut dit samtidig. Vi ser også for oss at de skal møte profesjonelle aktører i tilknytning til Rørstad. Dette skriver rektor Halvard Toften, som presiserer at prosjektet fortsatt er på planleggingsstadiet. Skolen ser blant annet for seg følgende aktiviteter:
 
·        Foredrag og omvisning om Rørstad kirke 
·        Se på fornminner på Rørstad v/ Tromsø museum
·        Utstilling av arbeider/ bilder av kirken
·        Forteller Eirin Edvardsen forteller om samene og andre historiske hendelser på stedet.
·        Botaniker Mats Nettelblath tar oss med på botanisk vandring
·        Omvisning på den gamle skolen
·        Se og oppleve Salten veteranbåtlag sine båter
·        Oppleve mattradisjoner fra Sørfold
 
 
Kystcamp på Rørstad med Røsvik skole og gjester fra Arjeplog, foto Røsvik skoleLokal kystkultur
 - I forkant av dette besøket ser vi for oss at elevene skal ha arbeidet med Rørstad, både som kirkesamfunn og som et av kommunens viktigste steder i lang tid. De må i tillegg ha arbeidet med kystkultur og lokalhistorie knyttet til kommunen, sier Toften.
 
Røsvik skole har allerede gått i gang med dette prosjektet, og arbeidet aktivt med kystkultur skoleåret 2009/2010. Alle trinn på skolen deltok, og det hele ble markert under den storslåtte åpningen av Sjunkhatten Nasjonalpark 12.juni 2010. Videre var barneskolen på ekskursjon til Rørstad høsten 2009, og ungdomstrinnet inviterte Kyrkholmsskolan i Arjeplog til kystcamp på Rørstad i juni 2010 (bildet).
 
 
Egen jubileumskomite
Menighetsrådet har oppnevnt en egen komite for kirkejubileet. Arbeidet og forberedelsene er i en tidlig fase, men det er sendt ut brev til lag og foreninger med invitasjon til deltakelse, og komiteen har blinket ut neste års pinsehelg 11.- 13. juni for hovedmarkeringen. Det vil også bli lagt arrangementer utenom denne helgen.
 
 Jubilumskomiteen for Rørstad kirke 250 år i 2011, foto Mariann Strømdal
Planlegger jubileet. Her er det møte i jubileumskomitéen for Rørstad kirke 250 år i 2011. F.v. Anny Carlsen, Elisabeth Pettersen, Karianne Pedersen, Mikal Arntzen og Bente Braaten. Sekretær er Mariann Strømdal, og hun tok bildet. Terje Skaugvoll er også med i komitéen.
Sist oppdatert den 09. september 2015