Vil utvikle saueholdet

Fauske og Sørfold sauavlslag skal i gang med et prosjekt for utvikling av saueholdet i Salten. Til nå har de fått støtte fra Fauske og Bodø kommuner til et forprosjekt, og de søker om 10.000 kroner fra Sørfold kommune.

Sauer i utvalgt kulturlandskap

FINE SAUER i utvalgt kulturlandskap på Engan.

Forprosjekt
Det er Terje Nystabakk som har sendt søknad til Sørfold kommune på vegne av Fauske/Sørfold sauavlslag. Der skriver han at det i denne omgang søkes om midler til et forprosjekt. Dette skal føre videre mot et hovedprosjekt og skaffe finansiering til dette. Det skal også ansettes prosjektleder.

Fra Bodø kommune er det gitt tilsagn om 50.000 kroner, og 35.000 kroner fra Fauske kommune.

Det er også søkt om 20.000 kroner fra hver av kommunene Beiarn og Saltdal. Fra Sørfold kommune søkes det om 10.000 kroner.

Sau i Salten
I kostnadsoverslaget som er vedlagt søknaden er det beregnet utgifter til møter, utarbeidelse av prosjektplan, samt timebruk til registrering av interesse, bearbeiding av innspill fra lagene etc.

Det er også tatt høyde for utforutsette utgifter i budsjettet for forprosjektet, som har en kostnadsramme på 140.000 kroner.

Tittelen på prosjektet er Sau i Salten.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015