Visning for tredje byggetrinn

Det er fortsatt mulig å sikre seg leilighet i populære Smiveien borettslag på Straumen. Tredje byggetrinn er lagt ut for salg, og torsdag 28. august kl. 18.00 blir det visning i innflyttingsklar leilighet.

Innflyttinhsklare leiligheter i Smiveien

Første byggetrinn med 8 leiligheter er klare til innflytting.

Stor interesse

Første og andre byggetrinn i leilighetsprosjektet på Straumen ble solgt unna i rekordfart.

De 8 første leilighetene er klare til innflytting, mens de 8 neste i  byggetrinn 2 vil være innflyttingsklare i mars neste år.

Visning i ferdig leilighet

Nå planlegges byggetrinn 3.

Torsdag 21. august var det salgs – og informasjonsmøte på Rådhuset, og flere skrev seg på liste allerede da.  Men døra er fortsatt åpen for flere interesserte, og den beste nyheten er at nå trenger du ikke å kjøpe usett:

Torsdag 28. august kl. 18.00 blir det visning i innflyttingsklar leilighet som er nøyaktig maken til de som kommer.

Se prospektet her:

Smiveien, byggetrinn 3

Byggetrinn 2 er ferdig i mars 2015

Andre byggetrinn av leilighetsprosjektet er under bygging.

Utbygger er Dahl Bygg, og det er A/L Indre Salten Boligbyggelag som står for salget. Interesserte bes kontakte dem, på telefon 75 64 46 00 eller post@isbbl.no

Sørfold kommune deltar i en 3-årig boligsatsing i distriktene. Leilighetsprosjektet på Straumen er en del av dette.

Sist oppdatert den 09. september 2015