- En spennende jobb

Frøya Strøksnes (35) fra Leivset er ansatt i vikariat som leder servicekontor ut oktober 2010. - Jobben virket spennende, sier Frøya, som ikke har forandret mening etter sin første dag på Rådhuset. Det er også foretatt en rekke andre ansettelser i kommunen.

Frøya Strøksnes Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
På plass. Frøya Strøksnes har vært på hilserunde på Rådhuset og så smått begynt å sette seg inn i sine nye oppgaver som leder for servicekontoret. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.

Frøya ble ansatt i dette vikariatet da ansettelsesutvalget hadde møte 26. august. Og allerede 2. september var hun på plass på servicekontoret. – Jeg har 80% stilling ved NAV på Fauske, og kan dermed starte opp med en gang den ene dagen i uka jeg har fri, forklarer hun.

Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i rusproblematikk, og har det meste av sin yrkespraksis fra sosialtjenesten. Nå er hun klar for å prøve noe nytt.
– Jeg trives med å jobbe i team og i en hektisk hverdag med publikumsbehandling og mange ting å forholde seg til, så jeg tror et servicekontor passer godt som arbeidsplass for meg, sier hun. Frøya regner med å tiltre for fullt i Sørfold kommune fra 1. desember. Da blir hun å treffe på servicekontoret hver dag. 
 
Hun har tidligere vært sosialkonsulent og konstituert sosialleder i Salangen, før hun kom tilbake til Fauske som sosialkurator i 2006.
 
Nytt om navn
Da ansettelsesutvalget hadde møte 26. august, foretok de en rekke ansettelser foruten den som er nevnt:
  • Bjørg Mathisen er ansatt i fast stilling som styrer i Røsvik Barnehage
  • Liv Reffhaug er ansatt i 100% stilling som adjunkt
  • May Svenning og Kari Setså Hansen har fått forlenget sine vikariater i 50% ved sosialkontoret til 7. januar 2010
  • Nina Fredriksen er ansatt i 80% fast stilling som sykepleier
  • Sissel Laksosnes Olsen er ansatt som sykepleier 1
  • Renate Storeide er ansatt i 80% stilling som pedagogisk leder i Røsvik barnehage
  • Lisa Pavall er ansatt i 43% stilling som assistent i Røsvik barnehage
  • Brit Olafsen er ansatt i 100% fast stilling som hjelpepleier
  • Karianne Pedersen er s\ansatt i 60% stilling som hjelpepleier
  • Hilde Hansen er ansatt i 21,5 % stilling som hjelpepleier
Sist oppdatert den 09. september 2015