- Hyttefolket er en ressurs

Per Reffhaug og Mørsvikbotn grendelag har lansert idéen om "Mørsvikmøtet": Et arrangement over flere dager der barna til hyttefolket skal bli kjent med de fastboende barna. - Idéen er helt toppers, kommenterer Bjørn Godal i Salten Friluftsråd, som selv har hytte ved Horndalsvatnet.

Per Reffhaug og Blomøy Foto Lars Magnus Kvamme
Per Reffhaug (bildet) har lansert idéen om "Mørsvikmøtet", der veteranskuta Blomøy skal leies inn til fjordturer og fisketurer. Foto: Lars Magnus Kvamme.
 
Vil prioritere barna
-  Mørsvikbotn begynner å få mange hytter og dermed en betydelig mengde hyttefolk. Vi ser på dette som en ressurs og vil gjerne at hele bygda skal dra nytte av hyttefolkets kunnskaper, yrkesmessige erfaringer og arbeidslyst. Dette kan bare skje gjennom møter mellom bygdas fastboende og hyttefolket. Grendelaget har hatt flere arrangementer i forbindelse med Kraftfestivalen, men vår plan er denne gangen at vi skal prioritere barna og møte mellom dem. Vi vil derfor planlegge et arrangement over flere dager som  spesielt skal sørge for at barna til hyttefolket skal møte de fastboende barna, sier Per Reffhaug.
 
Kunst og fruluftsliv
Han ser for seg følgende mulige ingredienser i "Mørsvikmøtet":
  • Konkurranser
  • Fiske, båtturer og "bli kjent i og med fjorden"
  • Terrengløp, orientering
  • Kunstnerleir ledet av Sissel Horndal, med utstilling av produkter
- Veldig bra initiativ
Fam Godal ved hytta
Bjørn Godal er prosjektleder i Salten Friluftsråd og kjent for prosjekter som "Ut er in". Han har selv hytte ved Horndalsvatnet som hele familien bruker både sommer og vinter, og han synes Pers idé er fortreffelig. Bildet er tatt fra Kveitesporen mellom Horndalsvatnet og Stavfjorden, og vi ser Bjørn i midten, mellom sine barn.
 
- Gjensidig kontakt mellom lokalbefolkningen og hyttefolket er nyttig for begge parter. Det finnes jo så mye bra av både kultur og natur i Mørsvikområdet , sier Bjørn Godal.
Sist oppdatert den 09. september 2015