- Jeg har vært heldig

- Jeg gleder meg til å å starte opp 1. august og synes jeg er heldig som har fått jobben. Dette sier Hildur Helene Sørensen (55), som nylig er ansatt i nyopprettet stilling som leder for Hjemmetjeneste Sør innenfor omsorg.

Hildur Helene Sørensen
Hildur Helene Sørensen (bildet) er opprinnelig fra Balsfjord i Troms, men bor nå i Vadsø, der hun underviser ved Vadsø videregående skole. Hun har en solid fagbakgrunn som sykepleier med videreutdanning i psykiatri og pedagogikk, og har bl.a. arbeidet som leder av hjemmetjeneste og psykiatritjeneste i kommunehelsetjenesten.
 
Hun har også vært psykiatrisk sykepleier.
 
Atelier og aktivitetssenter
Sørensen har i tillegg vært med og starte atelier og aktivitetssenter, samt bygd opp psykiatritjenesten i to kommuner i Finnmark.
 
Hun tiltrer sin nye jobb i Sørfold 1. august, og ser fram til å få nye og spennnende oppgaver. - Jeg gleder meg til å bli kjent med de jeg skal jobbe sammen med, og jeg er opptatt av kvalitet og faglig forsvarlighet innenfor sykepleieryrket. Jeg er også opptatt av kommunikasjon og etikk, sier hun.
 
Ny organisering
Hildur Helene Sørensen blir leder for den nye enheten Hjemmetjeneste Sør, som omfattter Røsvik og Straumen. Denne organiseringen er ett av flere resultater av omstillingsprosessen som har pågått de siste årene, med økt satsing på hjemmebaserte tjenester. Ansvaret for miljøtjenesten er også lagt til denne nye enheten. Miljøtjenesten lå tidligere under sosial, men som en følge av at sosialtjenesten skal inn i NAV sammen med trygd og aetat, blir den oveført til omsorgssektoren.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015