- Viktig at ungdommen får vise hva de kan

Dette sier Daniel Timonen (18), nyvalgt leder i Sørfold Ungdomsråd. Han sitter også i Ungdommens Fylkesting i Nordland.

Daniel Timonen Foto Espen Olsen, Sørfold kommune
Viktig arena. - Jeg gleder meg til å se hva alle de flinke ungdommene får til på Ungdommens Kulturmønstring i år, sier Daniel Timonen, her foran plakaten for årets UKM i Rådhussalen 13. februar. Foto: Espen Olsen, Sørfold kommune.
 
Sørfold Ungdomsråd hadde møte 6. februar, og Daniel Timonen (18) ble valgt til leder. Han ble også plukket ut til å delta på generasjonskonferanse i Bodø 13. og 14. mars i år, sammen med Ida Ellingsen (15) og Lise Braaten (16).  Alle tre gleder seg til et spenstig møte mellom ungdom og eldre, der både likestilling, homofili, asylpolitikk og medmenneskelighet står på programmet.
 
Ungdomskortet
Daniel sitter også i Ungdommens Fylkesting. - Interessant og lærerikt, sier han om dette. Ungdommens Fylkesting har to samlinger i året, og i tillegg er det møter i en rekke komitéer. Daniel er med i nærings- og samferdselskomitéen, der ungdomskortet er den store saken.  - For 400 kroner i måneden kan ungdom reise så mye de vil med en del buss- og båtruter, forteller han.
 
Elevrådene viktig
Om sitt flunkende nye verv som leder i Sørfold Ungdomsråd sier han at han er glad for å bli valgt. - Det er viktig at elevrådene også kommer med forslag til saker vi kan ta opp i ungdomsrådet, sier Daniel Timonen.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015