2008 gikk i pluss

Både regnskapsmessig og befolkningsmessig var 2008 et år i pluss for Sørfold kommune. Dette går fram av kommunens årsmelding for 2008.

Sørfoldhallen ble åpnet 8. mai 2008. Her fra den flotte åpningsseremonien, der alle skoleelevene i kommunen deltok. Bente Isaksen dirigerer storkoret. Hun er lærer ved Straumen skole. Foto: Halvard Toften.
 
Hall og kai
Rådmann Torbjørn Winther trekker fram flere investeringer som viktige i 2008.
 
- Sørfoldhallen ble åpnet i  mai i fjor, og vi er glad for at den er så mye i bruk og har blitt så godt mottatt. Men jeg vil også trekke fram Sørfold Industrikai og den påbegynte ombyggingen på Rådhuset som viktige investeringsrosjekter i 2008. Denne ombyggingen omfatter lokaler til servicekontor og NAV, samt utbedring av legekontoret og felles venterom for alle kontorene, sier rådmannen.
 
Tilflytting
Om befolkningsveksten på 21 innbyggere sier Winther at forklaringen sannsynligvis er en kombinasjon av bevisst satsing og mer tilfeldige forhold. - Vi ser at det er vanskelig å få tak i hus på Straumen. Dette forteller oss at det har vært en del tilflytting, men det viser også at den ønskede veksten i boligbygging ikke har lyktes så langt. Men her vil vi fortsette innsatsen i 2009.
 
Overskudd i regnskapet
Tallene i regnskapet viser et pluss på over 9 milioner kroner. Hvordan forklarer rådmannen dette?
- Ca. 3,5 millioner av dette er momskompensasjon for investeringer. Dessuten fikk vi et ekstra skjønnstilskudd til barnehagene på 1,2 millioner, og driften viser en besparelse på ca. 2 millioner kroner. Videre ga premieavvik på pensjon en besparelse på 3,2 millioner kroner. Når alt dette tas i betraktning sitter vi igjen med et reelt overskudd på driften på ca. 2,5 millioner kroner, og dette er i tråd med fylkesmannens anbefaling, sier Winther.
 
Årsmelding 2008: Hva skriver rådmannen, etatene og virksomhetene om 2008? Ble målene nådd, gikk regnskapet i pluss eller minus og hva vil de trekke fram?
 
Her kan du laste ned en rekke pdf-filer som er virksomhetenes  årsmelding for 2008:
 
 
 
Kommunestyret behandler regnskap og årsmelding for 2008 i sitt møte torsdag 14. mai kl. 11.00 i Rådhussalen. Møtet er som vanlig åpent for publikum.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015