44 arbeidssøkende i Sørfold

- I mars i år var det registrert 50 helt ledige. Pr. mai er tallet 44, så vi har med andre ord en liten nedgang fra mars til mai, sier NAV-leder Morten Pedersen.

NAV-leder Morten Pedersen Foto Steinar Strand/Sørfold kommuneMorten Pedersen er leder for NAV Sørfold. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Samtidig som antallet helt ledige har gått ned, har tallet på delvis ledige hatt en økning fra 20 til 26. For de andre områdene av statistikken er det kun små endringer.

Forklaring på begrepene:

  •  Helt ledig: Ordinær arbeidssøker som ikke deltar i tiltak og som er uten arbeid i følge meldekort eller aktivitetsliste.
  •  
  •  Delvis ledig: Ordinær arbeidssøker som ikke deltar i tiltak og som har arbeid i følge meldekort eller aktivitetsliste.
Ledighetsstatistikk
Dette grafiske bildet viser utviklingen i antall arbeidsledige i Sørfold fra januar 2008 til mai 2009.
 
Oppfølging av ledige
Foreløpig er det NAV på Fauske som følger opp arbeidsledige. Men fra høsten av vil NAV Sørfold være operativ også på dette området, og de har planer om tett oppfølging av arbeidsledig ungdom. Vi kommer tilbake med en egen artikkel om dette.
Sist oppdatert den 09. september 2015