Alle er positive

Alle berørte sier ja til Kjelvik og Engan/Ørnes som utvalgte kulturlandskap. Saken går nå videre til landsbruksdepartementet, med nevnte områder som Nordlands førstekandidat.

Denne saken har vært omtalt tidligere, og gjelder et område i Sørfold som er nominert av Fylkesmannen i Nordland på 1. plass som utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Områdene det gjelder er Kjelvik og Engan/Ørnes.
 
 
Hvorfor nettopp dette området? Og hva vet vi om historien til Kjelvika, om bygningene og folket? Begrunnelsen og historien.
 
Positiv kommune
I sitt brev til kommunen ba Fylkesmannen om en snarlig tilbakemelding fra kommunen om hvorvidt det var ønskelig å gå videre med saken. Denne har de fått. -  Vi har drøftet saken med plan- og ressursutvalget i kommunen, og de stiller seg positiv til dette. Representanter for  grunneiere i områdene har også kommet med positive tilbakemeldinger, og det samme gjelder Salten Museum og Sørfold Lokalhistorielag, som er berørt når det gjelder husmannsplassen Kjelvik, sier næringssjef Gerd-Bente Jakobsen.
 
Skjøtselsplan
-  Hvis vi når opp i konkurransen med de andre fylkenes kandidater, vil Fylkesmannen bekoste en skjøtselsplan for disse områdene, og da vil det bli inngått avtale mellom Fylkesmannen og den enkelte grunneier, forklarer næringssjefen.
 
Det skal velges ut 20 utvalgte kulturlandskap på landsbasis. Forslagene baserer seg på 2-3 foreslåtte områder pr. fylke.  
Sist oppdatert den 09. september 2015