Alle fra Sørfold får plass

Barnehageutvalget har hatt møte, og kan tilby barnehageplass til alle fra Sørfold som har søkt. Til Straumen Barnehage var det også tre søkere fra Fauske, og disse får også plass.

Avdeling Ole Brum Foto Sørfold kommune/Steinar Strand
Avdeling Ole Brum i Straumen Barnehage ønsker de nye barna velkommen fra høsten av. Her fra Barnehagedagen 2009. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Full barnehagedekning er dermed en realitet i Sørfold. Det var 14 nye søkere til Straumen Barnehage og 2 til Røsvik. Til barnehagen i Mørsvik var det ingen nye søkere. De som allerede har plass i barnehagen, trenger med andre ord ikke å søke.
 
Straumen Barnehage har fire avdelinger og 72 plasser, mens Røsvik Barnehage har 28,5 plasser.
 
I Sørfold skjer opptak til barnehagene to ganger i året, med søknadsfrister 1. mai og 1. desember,
Sist oppdatert den 09. september 2015