Badevaktkurs i nytt basseng

Torsdag 8. mai kan Sørfold kommune invitere til åpent folkebad i det flunkende nye bassenget. Deretter blir det åpent hver onsdagskveld fram til skolens sommerferie, og for å ivareta sikkerheten blir det kurs for badevakter 29. april.

- Badevaktkurset er obligatorisk, og de som tar det nå, vil få autorisasjon som gjelder til september 2009. Det må alltid være en person til stede som har dette kurset når bassenget er i bruk, og dette gjelder enten det er åpent folkebad, foreninger som leier time, eller svømming i skolens regi, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand.
 
Tirsdag 29. april blir det kurs på dagtid for ansatte i skoler, barnehager og SFO, og samme kveld kjøres  kurs for lag og foreninger. - Vi har plass til 20 på hvert kurs, og til det første har vi allerede 15-16 påmeldte, forteller Strand.
 
Han har sendt brev til alle brukere av det nye bassenget, der det inviteres til kurs. Kurset vil både inneholde teori om varsling, sikkerhetsutstyr og livredning, samt praktiske øvelser i bassenget. Instruktør er Åge Nystadbakk.
 
Det nye bassenget er 25 meter langt, og den offisielle åpningen av Sørfoldhallen med basseng vil skje mandag 5. mai.
 
Se egen sak om program for åpningsuka.
Sist oppdatert den 09. september 2015