Barnehageopptak

I Sørfold er det opptak til barnehagene to ganger i året, og søknadsfrist for opptak fra 1. januar er 1. desember. Søknadsskjema ligger her.

Kommunen har heldagsbarnehager på Nordsida, i Røsvik og på Straumen.
 
Søknadsskjema er lagt ut i barnehagene, på helsestasjonen og på Rådhuset (servicekontoret).
 
 
Søknad om barnehageplass sendes Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen innen 1. desember 2008. Den kan også sendes på E-post til post@sorfold.kommune.no
 
Sist oppdatert den 09. september 2015