Bedre bredbånd kommer

IT-ansvarlig Jan Børre Solvik får stadig spørsmål og henvendelser fra folk som plages med tregt internett og dårlige linjer. Han lover bedring i løpet av året.

bredbånd
Bredbåndsplugg. Redaktøren synes det gule ligner skallet på en en halv sitron, men slik ser en bredbåndskabel ut.
 
Fiber i alle sentraler
- Nå får alle telesentraler fiber i sentralen. Det har de ikke fra før av. Dette gir en hastighet lik de tilbud man får i byer og tettsteder, der hastigheten vil avhenge av hvor nær man er sentralen. Mange tror de får et tilbud om fiberkabel i huset, men dette stemmer ikke. Det de får tilbud om er ADSL 2+ fra Telenor (som er utbygger). Telenor vil ta kontakt og tilby dette, sier Jan Børre Solvik, som er IT-ansvarlig i Sørfold kommune.

Pr. i dag er det bare på Straumen det er utbygd med fibertilgang i sentralene.

- Kan du si noe om når denne utbygginga vil skje?

- Befaring på land – og sjøtraseer er i gang. Vi håper at utbygginga blir ferdig i løpet av dette året. Noe mer eksakt kan vi ikke love.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når arbeidet skrider fram.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015