Bedring i sikte

De siste årene har bygge- og oppmålingssakene i Sørfold kommune hopet seg opp, og saksbehandlingstida er for lang. Det er derfor opprettet ny stilling som byggesaksbehandler, og Eirik Stendal starter i denne stillingen i oktober.

Byggesaker venter Foto Kåre Isaksen, Sørfold kommune
Her ligger byggesakene og venter på Eirik Stendal, som inntar dette kontoret ved teknisk etat i oktober. Foto: Kåre Isaksen.
 
Lang kø
Fra flere hold er det påpekt at søkerne må vente for lenge på avgjørelse i bygge- og delingssaker. Dette skaper irritasjon og er lite brukervennlig. Det er heller ikke en situasjon som er ønskelig fra kommunens side, og som en del av omstillingsarbeidet ble det derfor foreslått å opprette en tidsbegrenset prosjektstilling for å komme a jour med sakene som har hopet seg opp.
 
Årsaken til køen er flere forhold: Teknisk etat har fått redusert kapasitet de siste årene,  som en følge av brannsamarbeid og en inndratt sekretærstilling med spesielt ansvar for byggesaker. Samtidig har saksmengden økt for egne utbyggingsprosjekter og konsesjonssaker, og det er for tiden 5 omfattende reguleringsplaner under behandling.
 
Fast stilling
Politikerne fulgte opp forslaget fra omstillingsgruppa med å opprette dette som en fast stilling, og etter utlysning meldte det seg tre søkere.
 
Eirik Stendal (43) ble ansatt 28. mai og tiltrer i oktober. Han er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom og har byggesaksskole og kurs i offentlig prosjektledelse.
 
Stendal bor for tiden i Tromsø, der han arbeider som systemkoordinator på byutvikling i Tromsø kommune. Men han er opprinnelig fra Sørfold, og bodde i Røsvik fram til 1997.
Sist oppdatert den 09. september 2015