Befaring i utvalgte kulturlandskap

Næringsavdelingen i Sørfold kommune inviterer til åpen dag torsdag 29. mai, i forbindelse med befaring av utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Fylkesmannen i Nordland har valgt ut Kjelvik og Engan/Ørnes (bildet) som høyest prioriterte områder ved utvelgelse av "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" for Nordland.
 
Statens Landbruksforvaltning støtter Fylkesmannens forslag til utvalgt område, og Landbruksforum Nordland vil foreta befaring av områdene torsdag 29. mai.
 
Lokalkunnskap
Sørfold kommune ønsker å invitere representanter for grunneiere, Salten Museum, Sørfold Lokalhistorielag og andre interesserte til denne befaringen. - Det er viktig for videre fremdrift i prosessen å ha best mulig lokalkunnskap, og Landbruksforum ønsker å treffe folk med gode historiekunnskaper om disse områdene. Disse vil også få informasjon om prosessen, og får mulighet til å stille spørsmål, sier landbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik.
 
Program for dagen torsdag 29. mai:
  • Kl. 10.30 Start befaring Kjelvik
  • Kl.  13.30 Start befaring Engan/Ørnes
  • Mellom befaringene: Enkel lunsj på Kobbelv Vertshus.
  • Kl. 16.45 Slutt.
Næringsavdelingen ber om tilbakemelding fra de som ønsker å delta på befaring og lunsj, til Gerd Bente Jakobsen på tlf. 90 50 60 96 eller Kurt  Peder Hjelvik på tlf. 90 52 75 29.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015