Besøkshjem og støttekontakter søkes

Sosialtjenesten søker besøkshjem for barn og ungdom, samt støttekontakter til voksne. Interesserte bes ta kontakt med sosialkontoret snarest.

Besøkshjem
 • Sørfold kommune, sosialtjenesten, søker etter besøkshjem i Indre
  Salten
 • Et besøkshjem er et helt vanlig hjem.
 • Et hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk f.eks hver 3. eller hver 4. helg, enkelte feriedager og
  lignende.

Hvem kan bli besøkshjem?

 • Trygge voksne som synes det er artig å være sammen med barn og ungdom.
 • Engasjerte voksne som synes det er givende å samarbeide med andre
  instanser om barns ve og vel.
 • Varme voksne i en stabil livssituasjon.
 • Folk med tid, krefter og god helse.
 • Det kreves politiattest

  Vi tilbyr:
 • Økonomisk godtgjøring samt utgiftsdekning pr døgn.
 • Kjøregodtgjørelse.
 • En kontaktperson å forholde seg til

  Støttekontakter søkes
 • Sørfold kommune, sosialtjenesten, trenger nye støttekontakter til
  voksne.
 • Vi søker etter voksne kvinner og menn med tid og overskudd til samvær
  med personer som trenger en meningsfull fritid, noe å se fram til og en
  støtte i hverdagen.
 • Du bør disponere bil.
 •  Lønn etter avtale.
 • Kjøregodtgjørelse.

  Hvis dette er noe for deg/dere: ta kontakt snarest med Sørfold kommune,
  sosialkontoret. telefon 75 68 50 40


Sist oppdatert den 09. september 2015