Biblioteket innfører purregebyr

- Vi ønsker at flest mulig skal få låne nye og populære bøker. Derfor innfører vi bedre rutiner for purring og oppfølging, sier biblioteksjef Jorunn Løding, som også melder at biblioteket dessverre har feriestengt til 3. august.

Jorunn Løding og Rita Karlsen Foto Sørfold kommune/Steinar Strand-Velkommen etter ferien, sier f.v. Rita Karlsen og Jorunn Løding. Biblioteket har stengt ut juli og åpner igjen mandag 3. august. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand. 

Biblioteksjefen presiserer at purregebyr og erstatningskrav er innført for å sikre at lånerne leverer tilbake og i tide. Hun presiserer også at barn og kommunale institusjoner ikke blir avkrevd purregebyr. – Men hvis bøker som barn har lånt ikke blir levert tilbake til tross for gjentatt purringer blir det sendt erstatningskrav, men da til foresatte, ikke til barnet, sier hun.
 
Kommunestyret har vedtatt at det skal innføres purregebyr og erstatningskrav på biblioteket med virkning fra 1. september. - Tida fram til da vil vi bruke til å informere lånerne om dette, og vi har laget en informasjonsfolder som er lagt ut flere steder, sier biblioteksjef Jorunn Løding.

Her er reglementet som gjelder for Sørfold Folkebibliotek:

 Lånekort
 • Alle kan få lånekort (gratis).
 • Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utskriving av lånekort.
 • Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte for å få lånekort.
 • Lånekortet skal alltid fremvises ved utlån.
 • Tap av lånekort må meldes til biblioteket, nytt lånekort koster kr.10
 • Låner plikter å melde fra om navn/adresseendring, endring av e-postadresse og  telefonnr.
 
 Lånetider
 • Bøker/lydbøker: 4 uker
 • Musikk (CD) 4 uker
 • Tidsskrifter: 2 uker
 • DVD/video: 1 uke
 • Språkkurs: 3 mnd
 • Låner kan ved utlån be om lengre lånetid.
 • Lån på bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter kan fornyes
 • 3 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre lånere.
 • Lån på DVD/video kan fornyes 2 ganger.

Reservering

 • Låner kan reservere materiale som er utlånt.

Fjernlån

 • Biblioteket skaffer bøker som ikke finnes i samlingen
 • gjennom lån fra andre bibliotek.
 • For slike lån gjelder eierbibliotekets utlånsregler.

Ansvar

 • Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.
 • Det er ikke tillatt å låne bort kortet til andre.

 

Purringer/gebyrer

 • Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetiden.
 • Hvis lånetiden overskrides, sender biblioteket ut påminnelser/purringer
 • om innlevering via brev, e-post eller SMS.
 • Det beregnes gebyrer for purringer (vedtak i kommunestyret april 2009).
 • Satsene er beregnet pr. varsel, ikke pr. utlånt enhet.
 • Kommunale institusjoner (skoler, barnehager, institusjoner for eldre) er fritatt for gebyr.
 • Voksne: 1.varsel: gratis.
 • 2.varsel: 20 kr
 • 3.varsel: 50 kr
 • 4.varsel: krav om erstatning
 • Låneren sperres for videre utlån inntil gebyr er betalt.
 • Barn er fritatt for purregebyr. Eventuelt krav om erstatning sendes til foresatte.

Erstatning

 • Hvis lånt materiale ikke leveres etter 3. purring, regnes det som tapt.
 • Det blir da sendt ut erstatningskrav (3 uker etter 3.purring).
 • Ubetalt erstatningskrav går til inkasso.

Satser ved erstatningskrav

 • Faglitteratur for voksne: 400 kr
 • Skjønnlitteratur 350 kr
 • DVD: 150 kr
 • CD-ROM: 300 kr
 • Lydbøker barn 200 kr
 • Lydbøker voksne 400 kr
 • Enkle plater i lydbøker 120 kr
 • Musikk-CD 150 kr
 • Tidsskrifter: 50 kr
 • Språkkurs: 800 kr

Åpningstider ved hovedbiblioteket

 • Mandag kl. 12.00-19.00
 • Tirsdag kl. 10.00-15.00
 • Onsdag kl. 12.00-19.00
 • Torsdag stengt.
 • Fredag kl. 10.00-15.00
Sist oppdatert den 09. september 2015