Blir nasjonalparkkommune

Sørfold har en hel nasjonalpark innenfor kommunens areal, og har nå fått status som nasjonalparkkommune. - Dette kan vi bruke i vår profilering av kommunen, sier ordfører Lars Evjenth.

Rago i september Foto Halvard Toften
Hele Rago Najonalpark ligger i Sørfold. Dette er bakgrunnen for at Sørfold nå kan titulere seg som nasjonalparkkommune. Og så vakkert kan det være i Rago en septemberdag. Foto: Halvard Toften.
 
Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som foretar tildelingen, og Sørfold er kommune nr. 30 med status som nasjonalparkkommune. I Nordland har Rana og Saltdal denne statusen, som også kan tildeles hvis minimum 30% av kommunens totale areal er vernet som nasjonalpark.
 
Sørfold kommune søkte i sommer om å bli nasjonalparkkommune, og positivt svar fra Direktoratet for naturforvaltning har nå kommet. -  Jeg har inntrykk av at folk er stolt av at Rago ligger i Sørfold, sier ordfører Lars Evjenth.
 
Logo
Logo nasjonalparkkommuneDN vil invitere alle nasjonalparkkommunene til et felles møte for å diskutere veien videre for dette prosjektet. De vil også sende ut en profilhåndbok med forslag til brevhoder, vimpler og skilting. Slik ser Sørfolds logo ut.
 
Tildelingen av status som nasjonalparkkommune gjelder for inntil 10 år, og det må da søkes på nytt om kommunen ønsker å opprettholde sin status.
 
DN opererer også med begrepet nasjonalparklandsby, og bl.a. Storslett i Nordreisa kommune kan kalle seg dette.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015