Bra besøkstall for bygdekinoen

Vårhalvårets besøksstatistikk for bygdekinoen i Mørsvik er klar, og som ventet var det storfilmen om Max Manus som trakk flest tilskuere. 9. september er det oppstart etter ferien, og da kommer Harry Potter.

Harry PotterDen nye Harry Potter-filmen kommer til Mørsvik onsdag 9. september kl. 18.00 og innleder høstsesongen.

Mørsvik skole er eneste spillested for Bygekinoen i Sørfold, med kinokveld en onsdag i måneden. Totalt var det 5 kinokvelder vårhalvåret 2009, med 133 besøkende til sammen. Dette gir et gjennomsnitt på 26,6 besøkende pr. kinokveld, noe som må sies å være meget bra på et lite sted.
 
 
Tilsvarende tall for høsten 2008 var 27, 7, men samtidig blir denne sammenligningen litt skjev: Vanligvis består en kinokveld av to filmer, en for barn og en for ungdom/voksne. 14. januar ble det imidlertid vist kun én film.

Bygdekinoen v/ Film & Kino har nå sendt regning til Sørfold kommune på 2.884 kroner for 1. halvår 2009. Dette er en del av systemet med garantiinntekt. – Dette er lite å betale for å beholde et kinotilbud. Vi gir også tilskudd til foreldreforeningen som tar seg av vakthold og hjelp til med inn – og utbæring av utstyret, men uansett koster det ikke mye å opprettholde kinoen, og fra kommunens side vil vi holde fast på tilbudet så lenge vi kan. Flytting av kinodagen fra fredag til onsdag er imidlertid uheldig, men så langt ser det ikke ut til at vi når fram med ønskene våre, sier kultursjef Bente Braaten.

Max Manus hadde 25 besøkende, mens kun 9 så ”Menn som hater kvinner” Det er en klar tendens til at barnefilmene er best besøkt.

Ut over høsten blir det kino på Mørsvik skole følgende onsdager:

9. september

7. oktober

4. november

2. desember

Filmprogrammet.

Sist oppdatert den 09. september 2015