Bredbånd til hele kommunen

Formannskapet sier ja til å bruke 2.655.000 kroner fra næringsfondet til utbygging av fibertilknytning for alle telefonsentraler i Sørfold kommune. Dette ble klart i møte 18. mars.

Jan Børre Solvik Foto SS Sørfold kommuneJan Børre Solvik (bildet) er IT-ansvarlig i Sørfold kommune og har utredet kotstnadene ved utbygging av bredbånd til alle telefonsentralene i Sørfold. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Hvite Flekker
Kommunen har tidligere bevilget 600.000 kroner som utløste 900.000 i opsjonsmidler fra prosjektet Hvite Flekker i Salten. Hvite Flekker betyr områder uten bredbånd, og Salten Regionråd står bak dette prosjektet som har bredbånd til hele Salten som mål, og som blant annet er finansiert gjennom midler fra Innovasjonsprogram Salten. Ved å stille en egenandel til disposisjon har kommunene i Salten fått sine andeler av disse midlene, men etter siste fordeling i prosjektet er det ikke avsatt opsjonsmidler til Sørfold kommune. Dette medfører at kommunen selv må stille midler til rådighet for å få til en full utbygging av alle telefonsentraler med fiberteknologi.
 
Hele kommunen
Ved full utbygging av hele kommunen er det beregnet et tilskudd fra Nordland fylkeskommune på 1.300.000 kroner. Med et pristilbud fra Telenor på 3.955.000 kroner vil nevnte fylkeskommunale tilskudd gi en egenandel for Sørfold kommune på 2.655.000 kroner. Rådmannen foreslår nå at formannskapet som næringsstyre bevilger disse pengene.
 
Ikke anbudsrunde
- Sørfold kommune kan bruke utbygger i prosjektet Hvite Flekker i Salten (Telenor) og trenger dermed ikke kjøre full anbudsrunde. Ved valg av andre leverandører må det kjøres anbud etter Lov om offentlige anskaffelser, opplyser IT-sjef Jan Børre Solvik.

I følge Telenor vil en fiberutbygging av alle sentraler forenkle videre utbygging av mobilnett samt mobilt bredbånd. Det vil også gi kunder i Sørfold valgfrihet, da Telenor sitt nett er åpent for alle aktører som kan være interessert i å tilby bredbånd til kunder i Sørfold.

- For utbygging av TV-signaler/digitalt bakkenett, vil man få til et samarbeid med Norkring/NTV for utbygging av ”skyggebakkesendere” for utvidet programpakke, sier Jan Børre Solvik, som har utredet denne saken. Formannskapet får den til behandling 18. mars.
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015