Brukerstyrt personlig assistent søkes

Sørfold kommune utlyser to ledige stillinger som brukerstyrt personlig assistent. Arbeidssted har for tiden utgangspunkt i avlastningsbolig i Elvkroken, og søknadsfristen er 1. februar.

Blid og omgjengelig Sørfold-gutt, 16 år, med allsidige interesser søker
2 personlige assistenter i to 100 % stillinger. Arbeidssted er for tiden med utgangspunkt
i avlastningsbolig i Elvkroken i Sørfold, men forventes i løpet av 1-2 år å bli Straumen eller Fauske.

Arbeidet innebærer å hjelpe til med alle daglige gjøremål; i boligen, i skolesammenheng og på fritiden.

Vi kan tilby variert arbeid i turnus; med 12 timers vakt og tilsvarende fri i henhold til avtale om fleksibel arbeidstid. Kveld, natt og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav: Ingen krav til formell utdanning, men det er ønskelig med omsorg- og helsefaglig bakgrunn. Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt. Intervju på påregnes.

Det kreves førerkort for personbil og politiattest.
Lønn etter avtale.
Søknadsfrist: 01.02.08.
For nærmere informasjon: foresatte tlf 41681508 og Sørfold sosialkontor v/sosialsjef Bente Trones tlf 75685040.
Søknad sendes: Sørfold kommune v/Sosialkontoret, Rådhuset, 8226 Straumen

Se også:
Ledige stillinger
Flytte til Sørfold
Kulturkommunen

Sist oppdatert den 09. september 2015