Byggblanketter samlet

Nå er alle blanketter til bruk i byggesaker samlet på ett sted her på hjemmesiden. I løpet av 2009 er det også et mål å kunne tilby elektronisk søknadsbehandling for så mange typer søknader som mulig.

Byggesaksbehandler Eirik Stendal Foto Steinar Strand, Sørfold kommuneByggesaksbehandler Eirik Stendal har ansvaret for mange av sakene og planforslagene som legges ut til offentlig ettersyn. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
Byggblankettene er samlet under menypunktet Skjema.
 
Webredaksjonen ønsker også å framheve saker og planer som ligger til offentlig ettersyn, og har opprettet et eget punkt for dette. Der kan du lese planforslagene og bruke kommentarfunksjonen til å sende inn merknader.
 
Elektroniske søknader
-  Vi vet at brukerne ønsker seg størst mulig grad av elektroniske søknadsskjema, og det gjør vi også, sier webredaktør Bente Braaten. -  Vi skal installere et program som integrerer hjemmesiden i sak/arkiv-systemet vårt. I tillegg skal vi etter hvert innføre elektronisk søknadsbehandling, så snart dette er økonomisk og teknisk mulig.
Sist oppdatert den 09. september 2015