Byggestart om et år

Kommunen vil søke statlige spillemidler til 5 prosjekter i 2009. Da kommunestyret behandlet kommunedelplanen for fysisk aktivitet 16. desember, bestemte de byggestart for ny gym.sal i Røsvik senest på nyåret i 2010.

Plankomiten for ny gymsal i Røsvik på befaring sammen med konsulenter. Foto: Kristian Sande, Røsvik skole
Dette er plankomitéen for ny gym.sal i Røsvik, her på befaring ved samfunnshuset:
F.v. Ragnhild K. Bjørknes, Erling Pedersen, Bjørn Olsen, Øystein Vedal, Torbjørn Winther, Kåre Isaksen, Tore Vindenes og Kjell-Gunnar Moldjord fra Arkitektstudio, Steinar Strand og Lars Evjenth.
Ikke til stede: Eskild Pedersen og Idar Mohaug. Foto: Kristian Sande, Røsvik skole.
 
Det er bevilget 14 millioner kroner til ny gym.sal i Røsvik, fordelt på 2 millioner i år, 4 millioner i 2010 og 8 millioner i 2011. - Detaljplanlegging og anbudsdokumenter vil bli utarbeidet i løpet av 2009, sier teknisk sjef Kåre Isaksen.
 
For liten?
Det er uklart hvorvidt prosjektet tilfredsstiller kravene for å få statstilskudd. - I følge de foreløpige planene vil gym.salen  få en aktivitetsflate på 8 x 19 meter, dvs. den vil bli omtrent like stor som gym.salen på Leirfjorden skole. For å få spillemidler til "miniflerbrukshaller" må størrelsen være minimum 16 x 24 meter. Men vi vil ha en dialog med Nordland Fylkeskommune om tilskuddsmulighetene. Kanskje finnes det andre aktuelle ordninger enn spillemidlene, som f. eks. lokale kulturbygg, opplyser ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand.  
 
Sørfoldhallen på topp
Når det gjelder søknad om spillemidler for 2009, vedtok kommunestyret følgende prioriteringsliste:
 
1. Flerbrukshall Straumen, søknad om ytterligere kr. 2.400.000
2. Svømmebasseng, Straumen, søknad om kr. 6.528.000
3. Elektroniske skiver, Sørfjorden og omegn skytterlag, søknad om kr. 240.000
4. Nytt kunstgress, Lakselva, søknad om kr. 1.080.000
5. Rehabilitering av skoleidrettsplassen, Straumen, søknad om kr. 201.000. 
 
Dette vedtaket var en del av rullering av tiltaksdelen i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2009-2012. Denne delen skal rulleres hvert år, og planen i sin helhet skal rulleres hvert 4. år.
Sist oppdatert den 09. september 2015