Byggestart våren 2010

Plankomiteen for ny gymsal i Røsvik har hatt møte. - Målet er å ha gymsalen ferdig til skolestart august 2011, sier kommunalsjef Kåre Isaksen. Se foreløpig planskisse og tegninger her.

Plankomite møte 190309 Foto Sørfold kommune/Kåre Isaksen
Plankomiteen for ny gymsal i Røsvik studerer tegningene. Rundt bordet fra venstre: Eskild Pedersen (idrettsrådet), Halvard Toften (Røsvik skole), Lars Evjenth (ordfører), Idar Mohaug (driftsutvalget), Torbjørn Winther(rådmann), Tore Vindenes (konsulent) og Kjell Gunnar Moldjord (arkitekt).
 
Med i komitéen er også helsesøster Ragnhild Bjørknes som er barnas talsperson, og ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand, samt Kåre Isaksen som tok dette bildet.
 
Møte med brukerne
- Vi hadde møte i plankomitéen 19. mars for å diskutere hvordan den nye gymsalen skal se ut, slik at arkitekt og konsulent kan arbeide videre med planene. Det kom fram noen justeringer i møtet, og disse vil bli innpasset av arkitekt Kjell Gunnar Moldjord i firma Arkitektstudio, som har fått dette oppdraget. Konsultenten som er engasjert kommer fra Prosjektpartner AS i Bodø og heter Tore Vindendes. Begge var til stede på møtet, forteller kommunalsjef Kåre Isaksen.
 
- Når de nye tegningene er klare, vil det bli et møte med brukerne. Det er viktig at de blir informert om planene og får si sin mening, sier Isaksen. 
 
Kommunestyret har bevilget 2 millioner kroner til planlegging og forprosjekt, og 14 millioner til selve byggingen, fordelt på 4 millioner i 2010 og 10 i 2011. - Prosjektet vil bli sendt ut på anbud sent på høsten i år. Vi tar sikte på å starte byggingen våren 2010, og målet er å få den nye gymsalen ferdig til skolestart i august 2011, sier Isaksen. Han presiserer at skissene som legges ut her er foreløpige og kan bli justert underveis.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015