Deltakerrekord på kulturmøte

Det årlige stormøtet for lag og foreninger i Sørfold har vært avholdt, og i år var hele 42 personer til stede. 28 foreninger og en del andre instanser var representert på møtet.

Det årlige kontaktmøtet er en viktig arena for utveksling av informasjon både fra kommunen til foreningene og den andre veien. - I tillegg er det både viktig og hyggelig å møtes, og det var også mange som benyttet anledningen i kaffepausen til å avtale samarbeid og kontakt med andre foreninger, sier kultursjef Bente Braaten.
 
Ordfører Lars Evjenth informerte om den nye Sørfoldhallen med basseng som vil stå ferdig i midten av april, og også om aktivitetshuset Bakeriet og den nye bussen som skal anskaffes for å knytte bygdene i kommunen nærmere sammen, og øke tilgjengeligheten til tilbud og aktiviteter.
 
Klubb/feltarbeider Espen Olsen informerte bl.a. om det nye kulturkortet for ungdom. Dette vil gi rabatterte billetter ved kulturarrangementer for ungdom som skaffer seg kortet. Sørfold kommune vil delta i dette prosjektet, og vil også gå i forhandlinger med private arrangører.
 
På møtet ble også det foreløpige programmet for Kraftfestivalen 2008 gjennomgått. Dato for festivalen er 7.- 15. juni, med tyvstart 6. juni. - Programmet vil bli lagt ut på nettet om kort tid, men vi venter på noen avklaringer før dette kan gjøres, sier kultursjefen.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015