Effektiv vanning

Blomstene trengte vann, og som ny utrykningsleder trengte hun øvelse i å betjene pumper og utstyr. Dermed tok avdelingsingeniør Monica Åsheim brannbilen i bruk for å vanne kommunale blomsterbed.

Monica Åsheim vanner med brannbilen Foto Sørfold kommune/Kjell EilertsenTørste blomster. Monica Åsheim er avdelingsingeniør i Sørfold kommune og har ansvaret for brannutrykningen i kommunen. Her viser hun at brannbilen kan brukes til flere ting. Foto: Sørfold kommune/Kjell Eilertsen.

Utrykningsleder
Fra 15. juni i år er det Monica Åsheim som er utrykningsleder i Sørfold i Salten Brann. Denne funksjonen tok hun over etter Leidulf Olsen, som ble pensjonist fra samme dato.
 
– Selv om jeg har hatt denne funksjonen tidligere, trenger jeg øvelse i å kjøre brannbilen og betjene utstyret. Så hvorfor ikke kombinere øvelseskjøringen med et nyttig formål, sier hun.
 
Skogbrannfare og vannmangel
Det er fortsatt meget tørt i terrenget, og skogbrannfaren er stor. – Vi oppfordrer folk til å vise hensyn i naturen og være forsiktig. Mangelen på nedbør har også ført til store problemer med vannmangel ved flere private vannverk i Sørfold, blant annet Megården, Seljeåsnes, Aspesnes, Djupvik og Lappelva. Kommunen har fem tanker som vi låner ut, og to er utlånt til Aspenes og Lappelva. Så langt vi kan, prøver vi å hjelpe de private vannverkene. Når folk ringer vakttelefonen, stiller vi opp og hjelper dem med vannfylling på brannstasjonen, sier Monica Åsheim
 
Takk til Røsvik
For de kommunale vannverkene er situasjonen nå under kontroll, og restriksjonene for vannforbruk er opphevet. - For Røsvik Vannverk var situasjonen prekær en periode, men problemene er løst. Vi vil takke folk der som gjorde en kjempegod innsats i forbindelse med vannsparingen, sier Monica Åsheim. 
Sist oppdatert den 09. september 2015