Elkem Salten satser

Kommuneplanens arealdel er på høring, og Elkem Salten ønsker større areal avsatt til næringsformål. - Ny kai er på plass, og infrastrukturen er veldig bra. Det er av stor betydning for fremtiden at vi har tilgang til områder som kan benyttes til næringsformål, sier Frank Ivar Bendiksen, teknisk sjef ved Elkem Salten.

Sørfold Industrikai Foto Sørfold kommune/Kåre Isaksen
Ny kai gir mye muligheter. Sørfold Industrikai ble åpnet i slutten av mai i år. Foto: Sørfold kommune/Kåre Isaksen. 
 
Ny næringsvirksomhet
Elkem Salten er i gang med å planlegge en utvidelse for ny næringsvirksomhet på dagens etablerte område. – Det er tatt ut stein til fylling av ny kai og etablering av nytt flisanlegg i den sørlige delen av verksområdet. Det er i tillegg ønskelig å ta ut mer fjell for tilretteleggging av tomt for ny virksomhet, helt fram til fylkesveien som går opp mot Lakselva idrettsanlegg, skriver teknisk sjef Frank Ivar Bendiksen i sin høringsuttalelse på vegne av Elkem Salten.
 
Overskudd på kraft
Bendiksen er meget fornøyd med infrastrukturen i området. – Den er ypperlig. Vi har E6 og vi har ny kai som åpner for nye muligheter, og kort avstand til Fauske og Bodø. Når vi i tillegg vet at det er overskudd på kraft i distriktet og at vi i dag bare henter ut 1/5 av potensialet, ligger forholdene godt til rette for videre utvikling, sier han.

Se hele høringsuttalelsen fra Elkem Salten. (pdf)

Fortsatt høring
Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ligger ute på høring til 15. september. – Foreløpig har det bare kommet inn noen få innspill, men vi håper det tar seg opp når det nærmer seg fristens utløp, sier kommunalsjef Kåre Isaksen, som ønsker at befolkningen skal engasjere seg i kommuneplanprosessen.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015