Elvkroken Vannverk godkjent

Mattilsynet har gitt endelig godkjenning og oppstartstillatelse til Elvkroken Vannverk. Det er også søkt om godkjenning av Røsvik Vannverk, men svar på denne søknaden foreligger foreløpig ikke.

Det var i november 2005 at Sørfold kommune søkte om godkjenning av Elvkroken Vannverk. I brev datert januar 2006 redegjorde Mattilsynet for en del mangler i dokumentasjonen, som gjorde at søknaden ikke kunne behandles endelig.
 
Saksbehandlingen ble dermed utsatt. Dokumentasjonen som manglet, gjaldt følgende forhold:
 
  • UV-anlegg, om strålingsdoser tilfredsstiller normene for hygienisk barriere
  • Vannets nitritt-innhold.
  • Dokumentasjon/forklaring på hvordan vannforsyningen oppfyller kravet om to hygieniske barrierer.
  • Klausuler som hindrer uønsket aktivitet i nedbørsfelt var heller ikke vedtatt.
Mattilsynet melder nå at de har mottatt tilfredsstillende dokumentasjon på de nevnte forhold, og krav i henhold til forskrift om vannforsyning og drikkevann anses som oppfylt.
Sist oppdatert den 09. september 2015