Endelig folkebad!

Fra og med 2. oktober blir det åpent folkebad i Sørfoldhallen hver torsdag kl. 17.00-20.00. Lag og foreninger vil stille med badevakter, og Yanka Nylund er engasjert som ledende badevakt og hovedansvarlig.

Yanka Nylund Foto steinar Strand, Sørfold kommune
Baywatch. Yanka Nylund vil være til stede som ledende badevakt i nybassenget hver torsdag kl. 17.00-20.00, i første omgang til og med 11. desember. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.  
 
Yanka Nylund har vært aktiv svømmer, og er fortsatt en del av miljøet i Fauske Svømmeklubb.
 
Ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand forteller at det pr. i dag er 16 personer fra lag og foreninger med ferskt og godkjent badevaktkurs. I tillegg har han selv og 3 andre fra Sørfold kommune dette kurset. Etter reglene må det være minimum 1 badevakt pr. 20 badende, og det tas sikte på skaffe to badevakter fra lag og foreninger i tillegg til Yanka Nylund hver gang.
 
Det blir altså folkebad hver torsdag kl. 17.00-20.00 fra og med 2. oktober.
Fra 17.00 til 18.30 blir det familiebad, og deretter mosjonssvømming fra 18.30 til 20.00.
 
Billettprisen er kr. 40 for voksne og kr. 20 for barn. Barn under 10 år må følges av en voksen i basssenget.
 
Kulturkontoret hadde håpet å kunne tilby folkebad to ganger i uka, men det har foreløpig ikke lyktes.
Sist oppdatert den 09. september 2015