Endring av møtedatoer

Neste møte i kommunestyret er flyttet fra 22. til 29. mai. Driftsutvalgets møte er utsatt en dag, fra 29. til 30. mai.

Det er også lagt inn et ekstra møte i formannskapet, der behandling av kommunens årsmelding og regnskap for 2007 er viktigste sak. Endelig behandling av årsmeldingen vil skje i kommunestyret 29. mai.
 
I driftsutvalget 30. mai vil fordelingen av kulturmidler for 2008 beslaglegge størstedelen av sakslista. Det skal fordeles kulturmidler innenfor idrett, friluftstiltak, musikk, ungdomshus/grendehus, kulturvern og allment kulturarbeid.
 
Innkalling med saksframlegg til disse møtene vil bli lagt ut så snart de er klare.
Sist oppdatert den 09. september 2015