Enhetsledere søkes

Ny organisasjonsplan for kommunen er vedtatt, og det søkes enhetsledere for Sørfold Eldresenter og for Hjemmetjeneste Sør. Søknadsfrist for begge stillinger er 30. januar.

 
Ledige stillinger i omsorgssektoren

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med drøyt 2000 innbyggere. Servicetilbudet er godt utbygd, og ny idrettshall med 25 meters svømmebasseng ble tatt i bruk i mai 2008. Det er full barnehagedekning og kommunen er et eldorado for friluftsliv.

Sørfold kommunes omsorgstjenester består av: Bokollektivet Elvheim (Åpen omsorg Nord), Sørfold sykehjem i Røsvik, Sørfold Eldresenter på Straumen og Hjemmetjeneste Sør (Åpen omsorg for Straumen og Røsvik).

Enhetsledere rapporterer direkte til rådmann og har økonomi og personalansvar innenfor sitt ansvarsområde. Sørfold kommune er kjent for å ha gode tjenester innenfor omsorg – vi kan fortsatt bli bedre og trenger dyktige og engasjerte ledere til å hjelpe oss i arbeidet. Vi søker etter rette personer til to lederstillinger.

Enhetsleder for Hjemmetjeneste Sør (Røsvik og Straumen).

Hjemmetjeneste Sør er en ny enhet som er under oppbygging nå. Enheten skal overta åpen omsorg fra dagens integrerte tjenester ved Eldresenteret Straumen og Sykehjemmet Røsvik. Enheten vil også få ansvar for Miljøtjenesten som eget tjenesteområde innenfor åpen omsorg.

Stillingen er 100% fast, og har kontorsted på Sørfold Eldresenter. Den som tilsettes vil bli sentral i oppbyggingen av den nye enheten.

Enhetsleder for Sørfold Eldresenter

Sørfold Eldresenter ivaretar i dag både institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg. Etter omorganiseringen legges hjemmebasert omsorg i egen enhet. Vi har derfor ledig stilling som leder for den institusjonsbaserte tjenesten på Eldresenteret. Stillingen er 100% fast. Lederen vil bli en sentral medarbeider for å utvikle tjenesten på Eldresenteret og i prosessen med etablering av den nye enheten Hjemmetjeneste Sør.

Vi søker etter dyktige og engasjerte medarbeidere med helsefaglig utdannelse og gjerne tilleggsutdannelse/ erfaring fra administrasjon og ledelse. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kommunalsjef Lisbeth Fredheim, telefon 75685000/46824305 eller personalkonsulent Ann-Kathrin Jacobsen telefon 75685000/95925622.

Kortfattet søknad sendes:

Post@sorfold.kommune.no innen 30.01.09.

Søknadene må være merket med hvilken stilling det søkes på.

Sist oppdatert den 09. september 2015