Er du ute etter sommerjobb?

Sørfold kommune trenger ferievikarer til Sørfold Sykehjem, Sørfold Eldresenter og hjemmetjenesten. Søknadsfristen er 1. mars.

Ferievikariater i pleie- og omsorgssektoren
sommeren 2008

Vikarer til arbeid i Sørfold sykehjem,
Sørfold eldresenter og i hjemmetjenesten.

Vi trenger flere: 
Sykepleiere – Hjelpepleiere – Omsorgsarbeidere 
Pleiemedhjelpere – Hjemmehjelpere 
Kokk – Kjøkkenassistenter – Renholdere 
Vaskeriarbeidere

For enkelte vikariater vil det være nødvendig å ha førerkort og disponere egen bil. Hovedferien er i perioden 23. juni-18.august 2008. Søkere må være fylt 18 år ved tiltredelse.

For søkere med autorisasjon/helsefaglig bakgrunn gjelder: Ansettelser foretas fortløpende både før og etter oppgitt søknadsfrist.

Søknadsfrist 1. mars 2008

For nærmere opplysninger, ta kontakt med avdelingslederne:
Røsvik, tlf. 75 68 50 81/75 68 50 82
Straumen, tlf. 75 68 51 03
Nordsida, tlf. 75 68 51 20

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge, eller med vanlig post til Sørfold kommune, personalkontoret, 8226 Straumen.


Sist oppdatert den 09. september 2015