Fagarbeider og hjelpepleier søkes

Sørfold kommune har ledige stillinger, både ved drifts - og vedlikeholdsavdelingen og ved Sørfold Sykehjem i Røsvik. Søknadsfristen er 12. mai.

 
Ledig stilling som fagarbeider
 
Driftsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen har til sammen ledig 100 % stilling. Oppgavene er fordelt tilsvarende 50 % stilling på hver avdeling.
 • Oppgaver:
  Drift/vedlikehold av kommunale bygg/ vaktmesterkorps
 • Drift av vann/avløp
 • Kommunale veger/ deltakelse i brøytevakt

  Vi søker etter en person med:
 • Erfaring som snekker
 • erfaring fra vann og avløp
 • Samarbeidsvilje

  Avlønning i hht tariff. Søknadsfrist: 12. mai 2009.

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Leidulf Olsen/Monica Åsheim 75 68 50 00

Ved Sørfold Sykehjem i Røsvik er følgende stillinger ledige:

Hjelpepleier/ omsorgsarbeider/
helsefagarbeider
 •  100 % fast stilling med snarlig tiltredelse.
 •  60 % fast stilling med tiltredelse 01.05.09.
 •  60 % fast stilling med tiltredelse 11.06.09.
 •  21,5 % fast stilling med tiltredelse 27.06.09.
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avd.leder Ruth Olsen,
tlf. 75 68 50 60.

CV blir benyttet som utvidet søkerliste. Søknader som ikke inneholder CV, vil ikke bli
behandlet. Aktuelle kandidater må levere attester og vitnemål, før evt. intervju.
Søknadspapirene returneres ikke.

For alle stillingene gjelder lønn i henhold til gjeldende tariff. Vi tilbyr gode pensjons- og
forsikringsordninger. Det trekkes 2 % av bruttolønn til pliktig innmelding i vår
pensjonsordning.

Søknadsfrist: 12.mai 2009. 
Søkere bes søke elektronisk via www.jobbnorge.no

For dem som ikke har tilgang til internett, sendes søknad for alle stillingene til Sørfold
kommune, Rådhuset, 8226 Straumen. Tlf 75 68 50 00.


Sist oppdatert den 09. september 2015