Fin kommune til 17. mai

Teknisk etat søker etter interesserte søppelplukkere. Arbeidet må utføres før 17. mai, og frist for å melde seg til oppdraget er satt til 30. april.

- Forskjønning langs veiene foran 17. mai er en fast årlig foreteelse, forteller teknisk sjef Kåre Isaksen.  - Vegvesenet sørger for sine veier, og vi tar ansvaret for de kommunale.  Både skoler og foreninger pleier å melde seg til søppelplukkingen, og vi håper det skal gå like greit i år å få dette til, sier Isaksen.
 
På Nordsida skal det plukkes søppel langs 9,5 km vei, der tettstedene Mørsvik, Styrkesnes og Elvkroken er prioritert.
 
På Straumen gjelder oppdraget langs 7 km hovedveier (kommunale), samt sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
 
I Røsvik: Langs 4 km kommunale veier, opp til kirkegård og rundt offentlige bygg.
 
Arbeidet må utføres før 17. mai. Pris pr. km. kr. 450.-
Interesserte bes melde seg skriftlig til teknisk etat, 8226 Straumen, innen 30. april.
Sist oppdatert den 09. september 2015