Folk melder ikke fra

Sist uke ble fire elger påkjørt i Sørfold. - Bare to av disse ble meldt fra om, og vi må innstendig be folk om å ringe 112 (Politiet) når de kjører på elg, samme nummer uansett hvilken kommune man befinner seg i, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Elg i hagen Foto Kristin W Johansen
På jakt etter mat. Elgen trekker ned på veiene og inn mot bebyggelsen for å finne beite når det kommer snø. Denne kua med to kalver har hatt tilhold ved boligområdene på Straumen den siste uka. - Det er stadig spor etter dem både i hagene og på veien ned til barnehagen, sier Kristin W. Johansen, som har tatt dette bildet ved huset sitt.
 
Gerd Bente Jakobsen tror at to av elgpåkjørslene på E6 skjedde med utenlandske vogntog. – I det ene tilfellet var det et voldsomt sammenstøt, der elgen ble slengt flere meter opp i lufta og havnet i grøfta i ille tilredt tilstand, og det er tydelig at dette var et tungt og kraftig kjøretøy, sier hun.
 
Ettersøksgrupper
- Kanskje folk ikke vet hvor de skal ringe når de kjører på elg? Eller leter etter nummeret til viltnemnda?

- Det er meget mulig, og derfor går vi nå ut med informasjon til alle om at politiet er rette instans. Ring 112 med en gang du har kjørt på elg. Politiet kontakter oss i viltforvaltningen så snart de har fått melding, og vi har to ettersøksgrupper som rykker ut, en i nordre del av kommunen og en i søndre. De sørger for å avlive dyr som er skadet, søker etter skadde dyr som har rømt til skogs, og det som ellers trengs å gjøres med fjerning av kadaveret, kontakt med vegmyndighetene osv. En annen fordel med å melde fra med en gang, er at vi kan skrive bekreftelse på at elgpåkjørsel har funnet sted, som bilføreren kan ta med seg til forsikringsselskapet, sier Jakobsen

Ikke erstatning
Når rein blir påkjørt og drept eller må avlives, må man betale erstatning. – Men slik er det ikke med elg, sier næringssjefen.

De fire påkjørslene sist uke fordeler seg slik:

  • 1 på E6 ved Hellandsmyra
  • 1 på kommunal veg i Steinbakkan
  • 1 på E6 i Kalvika
  • 1 på E6 ved utgangen av Middagsfjelltunnelen.

Det meldes også om en del dyr langs Røsvikveien, men her har det heldigvis ikke skjedd påkjørsler foreløpig.

Vis respekt
- Hvordan skal folk forholde seg til elgene som går og beiter i hagen? Er de farlige?
- Dette er jo store dyr, som man bør ha respekt for. Men når det gjelder kuer med kalv, er de inne i en rolig periode nå, de er mest aggressive om våren når kalvene er nyfødt. Likevel : Ikke forstyrr eller provoser elgene. Vi er oppmerksom på at det går et par elgfamilier i boligfeltene på Straumen, og følger utviklingen. Hvis elgen opptrår truende eller aggressivt, ber vi folk kontakte kommunen, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.
Sist oppdatert den 09. september 2015