Foreslår nye stillinger

Rådmannen går inn for å opprette en prosjektstilling ved teknisk etat for å komme ajour med byggesakene. Det foreslås også en ny stilling som skal "selge" kommunen og fremme næringsutvikling og bosetting. Kommunestyret behandler disse sakene 15. april.

Omstillingsprosjektet har hatt en egen arbeidsgruppe som har arbeidet med organisering av næringsarbeidet i kommunen. En av konklusjonene herfra er at midlene som tidligere gikk til Indre Salten Vekst, i stedet brukes til å styrke næringsarbeidet i kommuneadministrasjonen. Den nye stillingen skal imidlertid ha et sterkt fokus utad, og samhandle med sentrale aktører innenfor næringsliv og næringsutvikling. 
 
Andre saker på kommunestyrets saksliste 15. april er salg av kommunale boliger og søknad om tilleggsbevilgning fra Sørfold sokn.
 
 
Møtet i kommunestyret er som vanlig åpent for publikum, og avholdes i Rådhussalen tirsdag 15. april kl. 11.00 i Rådhussalen.
 
Plan- og ressursutvalget skal ha møte 10. april, der disse sakene skal behandles.
Sist oppdatert den 09. september 2015