Forsinkelse skaper problemer

- Vi registrerer stadige forsinkelser i pasienttransporten, og dette er til ulempe for pasientene og til hinder for effektiv drift ved legekontoret, sier helsesjef Jarand Gjestland.

-  Etter omleggingen av pasienttransporten har vi opplevd stadige forsinkelser, men etter beste evne har legekontoret forsøkt å løse problemene som disse forsinkelsene har skapt for pasientene.  Hvis en pasient har kommet for sent til sin timeavtale fordi transporten var forsinket, har vi forsøkt å la vedkommende komme inn til legen likevel. Men dette går ut over andre pasienter, som får uforholdsmessig lang ventetid. Enkelte av disse er fastende fra morgenen av, og da sier det seg at lang ventetid er særlig ubehagelig.
 
Også ved henting av pasienter på legekontoret skaper forsinkelsene problemer, da det hender at pasienter ikke blir hentet før etter Rådhusets stengetid.
 
Vi kan derfor ikke fortsette å endre pasienttimer på meget kort varsel grunnet transportmessige problemer, da disse forskyvningene skaper store problemer for andre pasienter og hindrer effektiv drift ved kontoret. Hvis en pasient ikke møter til avtalt time eller endrer avtalen i tide, vil vi forholde oss til dette etter reglene, og konsekvensene av dette vil bli at pasienten vil måtte betale for ubenyttet time. Så får dette ble en sak mellom pasient og transportør, sier kommunelege I/helsesjef Jarand Gjestland, som understreker at helseetaten har informert både lokal adminsitrasjon, Nordlandssykehuset og pasientombudet om disse problemene.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015