Fredagsåpen hall

Annenhver fredag fra 5. september blir det åpen hall for ungdom i Sørfoldhallen. Dette er et samarbeid mellom kulturkontoret og foreninger i kommunen, og kulturkontoret trenger voksne medhjelpere.

Fra hallåpningen i mai. Da var det masse folk på tribunene. Når åpen hall for ungdom starter, håper vi flesteparten vil boltre seg på gulvet i stedet. Foto: Halvard Toften.
 
-  Aktivitetene skal være mest mulig ungdomsstyrte, og åpen hall er lagt til de samme fredagskveldene som det er ungdomsklubb, sier ungdoms - og idrettsleder Steinar Strand.
 
Det legges opp til både innebandy, volleyball, basketball, fotball og håndball og det som deltakerne ellers har lyst til. Det blir også åpent i aktivitetsrommet, som egner seg ypperlig til å danse i.
 
Fredagsåpen hall for ungdom vil fram til jul foregå på følgende fredager kl. 21.00-24.00:
 
  • 5. september
  • 19. september
  • 3. oktober
  • 17. oktober
  • 31. oktober
  • 14. november
  • 28. november
  • 12. desember

Foreninger som kan tenke seg å bidra med voksenkontakter til disse kveldene bes kontakte kulturkontoret snarest -  Steinar, tlf. 476 34955 eller Espen, tlf. 468 29352.

Sist oppdatert den 09. september 2015