Friluftsområder på høring

Rørstad og Gyltvikvatn er betegnet som særs viktige friluftsområder, og kommer i kategorien A+. En omfattende kartlegging av friluftsområder i Sørfold er ute på høring, og fristen for merknader er 3. april.

Rørstad med kirkegård Foto Leif Strømdal
Unike Rørstad. - Det tidligere administrasjonsstedet for Folden har en spesiell korskirke fra 1782 og tre påviste kirkegårder, heter det bl.a. i kommentarene til friluftskartleggingen som nå er på høring. I forgrunnen den idyllisk beliggende kirkegården i "Hopen".  Foto: Leif Strømdal.
 
 
Rørstad har også god molo med kai og kaiskur, flere flytebrygger og stor sandstrand. Det er også spesielle botaniske forhold på stedet.
 
 
Gyltvikvatnet Foto Lars EvjenthOm Gyltvikvatnet nevnes badestrand, flytebrygge og grasslette som er velegnet for lek og grilling. Padling er en fin aktivitet på Gyltvikvatnet. Foto: Lars Evjenth.
 
Det er et betydelig arbeid  som nå legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 3. april.  Også prosessen omkring dette arbeidet har vært omfattende, og lokale ressursgrupper har samlet informasjon siden 2005. Da ble initiativet til friluftskartleggingen tatt, og det var Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland som dro det hele i gang.
 
 - Samtlige skoleelever i kommunen har kommet med synspunkter, og en rekke andre har vært involvert, både grunneiere, foreninger og privatpersoner. Informasjonen er bearbeidet i samarbeid med Salten Friluftsråd v/ Bjørn Godal, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015