Gir regional effekt

Sørfold industrikai ble åpnet 27. mai av fylkesråd Odd Eriksen. - Kaia er godkjent for internasjonal skipstrafikk og vil få regional betydning, sier ordfører Lars Evjenth.

NCC overrekker gave til ordfører Foto Sørfold kommune/Kåre Isaksen
Totalentreprenøren overrakte gave. Svein Arne Henriksen (t.v.) fra NCC Construction AS takket Sørfold kommune for oppdraget med et kunstverk av Karl Erik Harr. – Dette skal henge på Rådhuset, sier ordfører Lars Evjenth (t.h.). Foto. Sørfold kommune/Kåre Isaksen.
 
En merkedag
Til stede ved den offisielle åpningen av kaia var representanter for Elkem Salten, Salten Havneservice, innleid entreprenør og prosjektleder samt Sørfold kommune, foruten fylkesråd Odd Eriksen.

Sørfold kommune stilte også med den ene av sine tre distriktsmusikere, John Kristian Karlsen, for anledningen sammen med Andrej Stepanov på trekkspill.

- Dette er en merkedag for næringslivet i regionen, sier en stolt ordfører Lars Evjenth.

Forbedret infrastruktur
Kaia er et samarbeidsprosjekt mellom Sørfold kommune og lokalt næringsliv, representert ved Elkem Salten og Salten Havneservice.

Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 31 millioner kroner. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Nordland fylkeskommune (2,4 millioner kroner), Innovasjonsprogram Salten (1 million kroner) og Innovasjon Norge (0,5 millioner kroner).

Sørfold kommune står som utbygger av kaia og har stått for resten av finansieringen. Målet er at kaia gjennom tilskudd og leieinntekter skal være selvfinansierende.

- Kaia vil gi en betydelig forbedring av infrastrukturen for næringslivet lokalt og regionalt, og den er bygd spesielt for containertransport, sier ordføreren.
 
Odd Eriksen klipper snor ved kaiåpning Foto Sørfold kommune/Kåre IsaksenSnorklipper. Fylkesråd Odd Eriksen fikk æren av å klippe over snora da Sørfold industrikai ble offisielt åpnet 27. mai. Foto: Sørfold kommune/Kåre Isaksen.
 
Rute mot Europa
Elkem Salten har Nord-Norges eneste rutegående containerforbindelse til Europa. Denne ruta anløper følgende europeiske havner: Rotterdam, Hamburg, Bremerhafen og Immengham.
 
 
Havna på Valjord er en internasjonal havn med godkjenning for internasjonal skipstrafikk.

Prosjektet vil gjøre det mulig å utnytte eksisterende transportmuligheter bedre, og dermed redusere transportkostnadene for næringsaktører. Dette vil gi bedre konkurranseevne.

Prosjektet vil også gi muligheter for økt transportkapasitet i regionen og landsdelen og dermed bidra til å gi utviklingsmuligheter for produksjonsrettet næringsliv, handelsnæringen og transportnæringen.

Siv.ing. Asbjørn Nygård har hatt prosjektansvaret for kaia.

NCC har hatt hovedentreprisen på prosjektet.
 
Egen styringsgruppe
Prosjektet har hatt en styringsgruppe bestående av: Kjell Mohus (Salten Havneservice), Arve Ulriksen (Verksdirektør Elkem Salten), Kåre Isaksen (teknisk sjef Sørfold kommune), Torbjørn Winther (Rådmann Sørfold kommune), Lars Evjenth (ordfører Sørfold kommune) og Asbjørn Nygård (innleid prosjektleder).
Sist oppdatert den 09. september 2015