God på skole, dårlig på likestilling

Dagens Næringsliv har i samarbeid med Statistisk sentralbyrå rangert landets kommuner etter hvor det er best å bo. Sørfold havner på en 341. plass av 431, men er den niende beste i landet på skolekvalitet, målt i antall elever pr. lærer.

Samfunnsaktive skoler i Norgestoppen. Her er engasjerte lærere og elever ved Røsvik skole om bord i Wedøy - klare til en annerledes skoledag i Færøyvalen. Foto: Halvard Toften

Det er den lille vannkraftkommunen Luster på Vestlandet som topper lista, mens Vågan i Lofoten må finne seg i å innta bunnplassen.

Kåringen bruker 29 ulike indikatorer, fordelt på tre hovedkategorier:

Levestandard

Sosiale forhold

Tjenestetilbud.

Høyt sykefravær

Når det gjelder levestandard, måles denne i bl.a. levealder, sykefravær og uførepensjonering, familiesituasjon og inntektsnivå hos innbyggerne.

- Vi kommer på 365. plass når det gjelder sykefravær, og her må det settes inn tiltak. Dette omfatter jo alle arbeidsplasser i kommunen, men som den største arbeidsgiveren må Sørfold kommune sette større fokus på dette. Viktige stikkord her er folkehelse og arbeidsmiljø, sier ordfører Lars Evjenth (bildet).

Ikke likestilling

Kategorien sosiale forhold omfatter alt fra likestilling og arbeidsledighet til antall lag som mottar kommunalt driftstilskudd.

- Vi har de reneste katastrofetall når det gjelder likestilling, og her har jeg en mistanke om at det politiske miljøet er hovedforklaringen. Men jeg er overrasket over at arbeidsledigheten er så høy i denne undersøkelsen. Derimot er vi klar over at netto innflytting er altfor svak, og dette er vår hovedutfordring i årene som kommer, sier ordføreren, som er glad for at innbyggerstatistikken ser bedre ut hittil i 2008 enn i fjor.

Stabilt næringsliv

Også når det gjelder nyetablering av foretak i % av eksisterende foretak ligger Sørfold nær bunnplass med en score på 418. - Men dette kan like gjerne leses som stabilt næringsliv, påpeker ordføreren. Samtidig skal vi ikke prøve å vri alt til å være positivt, og vi må jobbe for å få flere etablerere. Vi må også arbeide for å høyne utdanningsnivået, sier han.

Men lag og foreninger i Sørfold har det bra i følge denne testen: Kommunen havner på 90. plass når det gjelder antall lag som mottar kommunalt driftstilskudd.

Enerom med bad

Tjenestetilbud er trolig den kategorien som har størst sammenheng med kommunal virksomhet. Her ligger Sørfold på en meget hederlig 78. plass av landets 431 kommuner, og ligger helt i landstoppen på skolesiden, med en 9. plass i antall elever pr. lærer.

Derimot er resultatet noen sprikende når det gjelder eldreomsorg.

- Her har undersøkelsen valgt å bruke andel institusjonsplasser med eget bad og wc som kritererium, og der har vi startet et arbeid med ombygging ved sykehjemmet i Røsvik, og er i ferd med å forbedre tilbudet på dette området, sier ordføreren.

- Er du overrasket over at Sørfold samlet sett kommer så dårlig ut i denne rangeringen?

- Når man går inn i tallene ser vi en del utfordringer som vi var klar over. Samtidig kunne det like gjerne ha vært brukt andre kriterier som ville ha gitt helt andre utslag. Slike undersøkelser må derfor tas med en klype salt, men de er like fullt viktige, og vi sier på ingen måte at alt er bra. Vi ønsker oss flere innbyggere og lavere sykefravær, flere gründere og flere kvinner inn i politikken, samtidig som vi er stolt av å score høyt på skolesiden og ser at dette er et viktig virkemiddel for å få flere innflyttere hit, sier ordfører Lars Evjenth.

Les alt om undersøkelsen og kommunekåringen.

Antall kommuner i landet: 431.

Sørfolds score:

Samlet vurdering: 340

Levestandard: 364

Sosiale forhold: 401

Tjenestetilbud: 78

Slik scorer naboene:

Fauske:
Samlet plassering: 403
Tjenestetilbud:      333
 
Hamarøy:
Samlet plassering: 355
Tjenestetilbud:       172
 
Saltdal:
Samlet plassering:  216
Tjenestetilbud:         26
 
Bodø:
Samlet plassering:  251
Tjenestetilbud:        207
Sist oppdatert den 09. september 2015